Financieel

Het spreekt voor zich dat een werkjaar handen vol geld kost. Denk maar aan energiefacturen, kamp, verzekeringen,... Omdat we deze kosten zo weining mogelijk willen afschijven op onze leden organiseren we doorheen het jaar verscheidene financiële actie's. Dankzij deze actie's kunnen we het inschrijvingsgeld e.d. gevoelig reduceren. Spijtig genoeg kunnen we deze niet tot nul reduceren. Dit zorgt ervoor dat we nog steeds voor verschillende zaken geld moeten vragen aan onze leden. Voor nieuwe ouders vinden we het dan ook belangrijk dat zij in het begin van het jaar al een idee krijgen hoeveel een werkjaar aan hen precies kost. Want het blijft niet bij de €25 inschrijvingsgeld.

kostenberaming werkjaar

Hieronder krijgt u een overzicht van de kosten die de leden vorig jaar voorgeschoteld kregen. Hierbij moeten er echter twee belangrijke opmerkingen gemaakt worden.

  1. Dit waren de kosten van vorig jaar. Het kan altijd zijn dat wij als leidingsploeg verplicht zijn om bepaalde facturen omhoog te trekken. Dit is zeker iets wat wij niet graag doen en indien dit echt niet anders kan, proberen we deze meerkosten tot een absolut minimum te beperken.

  2. Niet alle uitgaven die hieronder vermeld staan waren verplicht. Zo staan er kosten tussen die alleen voor de speciale activiteiten zijn zoals schaatsen en Christus Koning.
 

Wat

Hoeveel

Algemeen

Inschrijving

€ 25

 

T-shirt

€ 15

 

Vest

€ 22/26

     

Uitstappen/Speciale dagen

Schaatsen

€ 6/7

 

Kamp

€90/100/110

 

Christus Koning

€4


Belastingsaangifte

Op het einde van het bivak delen we papieren uit om een deel van je inschrijvingsgeld terug te krijgen door een fiscaal belastingsvoordeel. Deze formulieren zijn echter enkel geldig t.e.m. rakwi's

Mutualiteit

Uw Ziekenfonds steunt! Vele mutualiteiten sponsoren het lidgeld en/of kampgeld van uw zoon/dochter. Hiervoor vraagt u het best aan uw ziekenfonds een formulier, waarop meestal uw gegevens al ingevuld zijn (dit kan soms ook via een "online loket". Dit formulier laat u invullen door de leiding en bezorgt u terug aan uw ziekenfonds. Kort samengevat zijn de voorwaarden de volgende (al heeft uw ziekenfonds de meest recente info):

Christelijke Mutualiteit

Logo Christelijke Mutualiteit

Per persoon tot 50 jaar kan er 20 euro per jaar getrokken worden voor hetzij het lidmaatschap bij de Chiro, hetzij deelname aan het bivak.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Logo Onafhankelijk Ziekenfonds

Per kind tot 21 jaar kan er 5 euro per overnachting van een kamp en een weekend gesponsord worden. Dit tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar. Deze dagen mogen gespreid worden over het jaar. Deze tegemoetkoming is combineerbaar met andere, zoals sportclubs, speelpleinen, schoolreizen.

Socialistische Mutualiteit

Logo Socialistische Mutualiteit

Jongeren tot 30 jaar kunnen 20 euro op het lidgeld terugkrijgen. U kan voor andere "vrijetijdsbestedingen" ook tegemoetkomingen krijgen, tot maximaal € 30 in het totaal.

Liberale mutualiteit

Er wordt een tussenkomst verleend van 2 euro per overnachting gedurende max. 10 dagen per kalenderjaar voor kinderen van 5de tot 19de verjaardag.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Logo Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Jongeren tot en met 18 jaar kunnen voor het kamp of het lidgeld een vergoeding tot 30 euro per jaar bekomen.

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Logo Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Elk kind tot en met 18 jaar dat aangesloten is, kan 40 euro terugkrijgen voor deelname aan het kamp met de chiro.