Minimumleeftijd in de Chiro

Soms krijgen we de vraag van ouders of het mogelijk is om kleuters al toe te laten in de Chiro.
Het antwoord hierop is vrij simpel en kort: "nee".
Waarom doen we dit? Is het niet juist de taak van de Chiro om voor iedereen open te staan? Iedereen te ontvangen en hen gelijke kansen te geven? Om op die manier een soort familie/gemeenschap te vormen.
Dat zijn en blijven inderdaad fundamentele waarden waarop wij als Chiro willen steunen. Het is juist om die waarden in de praktijk te kunnen omzetten dat wij genoodzaakt zijn om deze maatregel te nemen.

Op deze manier trachten wij ook de beslissingen van Chiro Nationaal te respecteren en te ondersteunen. Want ook zij beschikken over een paar belangrijke argumeten om deze beslissing te ondersteunen:

  • Het is pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het eerste leerjaar.

  • Kinderen krijgen in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden mee, die van pas komen in de jeugdbeweging.

  • We willen dat Chirogroepen prioriteit blijven geven aan het behouden van de aspiafdeling. Starten met een kleuterafdeling kan dat op lange termijn in het gedrang brengen.

  • We hebben hierover een afspraak gemaakt met Scouts en Gidsen Vlaanderen en KLJ.

Op die manier trachten wij werk te maken van een goede Chiro waarin iedereen zich thuisvoelt.